Lanmar Sp. z o.o.

32 778 24 31

ul. Gliwicka 220
43-190 Mikołów

NIP: 6351527405
KRS: 0000168948
REGON: 273649803

Kapitał zakładowy: 400 000,00zł opłacony w całości